Back To Index Forward 1
SURNAME FORENAME(S) MONTH YEAR FOLIO NO. ENTRY NO. BOX NO.
WRAGG THOMAS Feb. 1873 243 4841 42
WRAITH ROBERT Jan. 1892 47 936 42
WRAITHMALL GRAHAM Aug. 1953 140 2783 45
WRANE EDWARD Aug. 1866 1 17 42
WRATHMALL MARY March 1862 108 2160 41
WRATHMALL HARRIET Sept. 1862 121 2408 41
WRATHMALL CHARLES HENRY Jan. 1865 199 3963 41
WRATHMALL ELLEN May 1866 247 4930 42
WRATHMALL CUTHBERT METCALF S. July 1867 36 704 42
WRATHMALL CATHERINE Oct. 1870 140 2810 42
WRATHMALL PHOEBE June 1871 164 3281 42
WRATHMALL PHOEBE Feb. 1873 243 4851 42
WRATHMALL THOMAS EDWARD Nov. 1875 80 1586 42
WRATHMALL HARRIETTE Jan. 1877 113 2241 42
WRATHMALL GEORGE Sept. 1882 23 447 42
WRATHMALL PHOEBE Oct. 1882 29 580 42
WRATHMALL MARY ANN Aug. 1883 56 1120 42
WRATHMALL ELIZABETH Aug. 1884 86 1705 42
WRATHMALL ROBERT WM. Sept. 1884 88 1757 42
WRATHMALL SARAH Oct. 1888 198 3948 42
WRATHMALL MARY ELIZABETH July 1893 92 1836 42
WRATHMALL JOHN Nov. 1893 102 2039 42
WRATHMALL LILY Jan. 1896 167 3321 43
WRATHMALL SUSANNAH Sept. 1897 215 4283 43
WRATHMALL WILLIAM HENRY June 1898 241 4816 43
WRATHMALL MARY ANNIE June 1899 26 506 43
WRATHMALL SUSANNAH June 1901 94 1878 43
WRATHMALL EDWARD Jan. 1904 172 3431 43
WRATHMALL MICHAEL SPOORS Feb. 1907 10 199 43
WRATHMALL HANNAH ILEY April 1907 17 322 43
WRATHMALL MICHAEL SPOORS Sept. 1909 87 1724 43
WRATHMALL CATHERINE Jan. 1911 122 2427 43
WRATHMALL SARAH Aug. 1911 139 2775 43
WRATHMALL GEORGE Jan. 1912 154 3066 43
WRATHMALL MARY Aug. 1912 171 3412 43
WRATHMALL MARY ANN Nov. 1913 211 4210 43
WRATHMALL CHRISTOPHER NICHOL Sept. 1918 121 2414 43
WRATHMALL MARY June 1916 50 993 43
WRATHMALL JOHN WILLIAM Dec. 1916 63 1255 43
WRATHMALL WILLIAM REAY May 1917 79 1564 43
WRATHMALL CATHERINE ANN April 1923 31 612 44
WRATHMALL ALBERT EDWARD Nov. 1937 232 4626 44
WRATHMALL JOHN June 1940 58 1141 44
WRATHMALL WILLIAM July 1948 18 341 45
WRATHMALL MARY March 1969 146 2901 45
WRATHMALL HILDA Dec. 1974 213 4253 45
WRATHMAN JOHN WILLIAM Sept. 1867 40 785 42
WRATHMAN JANE DOWELL Dec. 1872 236 4718 42
WRAY JANE Dec. 1858 17 324 41
WRAY ELIZABETH Oct. 1863 159 3174 41
WRAY WILLIAM April 1899 20 393 43
WRAY JANE March 1935 157 3132 44
WRAY ROBERT JOHN June 1939 29 565 44
WRAY HENRY Feb. 1972 180 3595 45
WREN WILLIAM Nov. 1871 190 3817 42
WREN JOHN WILLIAM Aug. 1894 123 2452 43
WREN JOHN EDWARD Nov. 1912 179 3566 43
WREN EDWARD Nov. 1918 128 2551 43
WREN ELIZABETH March 1939 22 423 44
WREN MARGARET Oct. 1952 122 2440 45
WRENN MARY ELLEN Sept. 1870 138 2771 42
WRENTON ELEANOR Jan. 1871 150 3001 42
WRIGHT MICHAEL Sept. 1859 41 809 41
WRIGHT ELIZABETH ANN Feb. 1860 55 1083 41
WRIGHT MARY Feb. 1860 55 1084 41
WRIGHT JOHN WILLIAM Aug. 1860 68 1358 41
WRIGHT JOHN HENRY March 1861 81 1608 41
WRIGHT THOMAS March 1861 81 1609 41
WRIGHT ELIZABETH JANE April 1861 84 1665 41
WRIGHT JOHN JOSEPH Nov. 1861 98 1946 41
WRIGHT SUSAN Jan. 1862 103 2051 41
WRIGHT MARY ANN June 1862 116 2305 41
WRIGHT ELIZABETH Feb. 1863 137 2724 41
WRIGHT STEPHEN MINER Sept. 1863 155 3083 41
WRIGHT WILLIAM RAINFORTH Sept. 1863 157 3123 41
WRIGHT DANIEL Dec. 1863 165 3292 41
WRIGHT JANE June 1864 180 3587 41
WRIGHT DANIEL ALBERT Dec. 1864 195 3898 41
WRIGHT MARGARET April 1865 210 4193 41
WRIGHT HENRY May 1865 212 4238 41
WRIGHT SARAH June 1865 214 4267 41
WRIGHT DOROTHY Dec. 1865 231 4605 42
WRIGHT JOHN April 1866 244 4874 42
WRIGHT GEORGE Nov. 1866 14 264 42
WRIGHT ELIZABETH Jan. 1868 54 1070 42
WRIGHT ISABELLA Aug. 1868 71 1408 42
WRIGHT WILLIAM Sept. 1868 76 1506 42
WRIGHT WILLIAM Dec. 1868 83 1654 42
WRIGHT ELEANOR Dec. 1868 84 1677 42
WRIGHT WILLIAM TINMOUTH Sept. 1869 108 2179 42
WRIGHT ISABELLA Sept. 1869 108 2180 42
WRIGHT ANDREW Dec. 1869 116 2333 42
WRIGHT FRANCIS WILLIAM April 1870 127 2547 42
WRIGHT JOHN April 1870 128 2565 42
WRIGHT JAMES June 1870 132 2645 42
WRIGHT GEORGE Aug. 1870 137 2743 42
WRIGHT CATHERINE April 1871 159 3184 42
WRIGHT DAVID May 1871 160 3212 42
WRIGHT MARGARET May 1871 162 3256 42
WRIGHT MARY JANE Sept. 1871 182 3655 42
Back To Index Forward 1