Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
EGGLESTON Joseph 25/12/1884 THORNTON Mary Nixon
EGGLESTON Mary N 27/12/1926 MOORE Martin
EGGLESTON Robertina S 23/08/1925 KEW Charles F
EGGLESTON Sarah J 25/12/1905 SIMPSON Walter
EGGLESTON Thomas Hopper 28/10/1896 FREAR Ethel
EGGLETON Emily 17/06/1916 COULSON Stanley