Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
WHALMSLEY SARAH L. 02/08/1937 ARKLE WILLIAM
WHARTON EDITH 26/12/1918 TURNBULL JOHN G.
WHITE ETHEL M. 27/08/1924 NORTHORPE WILLIAM A.
WHITESIDES JOSEPH 17/08/1901 SHAW SARAH E.
WHITESIDES ANNIE 11/11/1906 HOPPER TINMOUTH D.
WHITLEY JOSEPH 18/06/1904 DENBY MARTHA
WHITTON EVA J. 11/01/1906 THOMPSON JOHN W.