Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
OXENHAM WILLIAM 15/09/1917 YOUNG GLADYS M.
OXENHAM WILLIAM E. 05/10/1946 IRWIN GRETA L.
OXLEY HANNAH 20/05/1899 GRICE REUBEN
OXLEY MARY 04/08/1906 BONE THOMAS
OXLEY SARAH 26/06/1902 TATE WILLIAM
OXNARD EDWARD 29/01/1867 DODDS JOSEPHINE
OXNARD EDWARD 30/03/1889 ALLON FRANCES E. G. M.