Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
OUGHTON ELIABETH 08/10/1855 YELLOWLEY THOMAS
OUGHTON SARAH A. 31/03/1861 SWINNEY JOHN
OUGHTON GEORGE 01/04/1878 HIGGINS SARAH
OUTHWAITE JAMES 10/01/1874 MINTO ELIZABETH A.