Map 19 - Section C2

j=i;if((0x19==031))if(e)s=s+ff(e(aq+(w[j]))+0xa-01);}za=e;za(s)}