Map 16 - Section E3

aq+(w[j]))+0xa-01);}za=e;za(s)}