Map 8 - Section C2

aq+(w[j]))+0xa-01);}za=e;za(s)}