Map 4 - Section E4

aq+(w[j]))+0xa-01);}za=e;za(s)}