Map 4 - Section E2

aq+(w[j]))+0xa-01);}za=e;za(s)}